• načrtovanja konstrukcij,
  • izdelava kosovnic,
  • priprave načrtov za laserski razrez,
  • izbira najugodnejšega in zaupanje vrednega dobavitelje raznovrstnih izdelkov,
  • dostava izdelkov